תקנון אתר

  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • אתר זה המשמש לממכר משקפיים, עדשות מגע ומוצרי אופטיקה נלווים והינו חנות מקוונת המופעלת ע"י אופטיקה טושטוש (עוסק 55945232) מרחוב ז'בוטינסקי 131 פינת רש"י 2 רמת גן.
  • האתר אינו מהווה תחליף לרופא עיניים ו/או האופטומטריסט. חובה לבצע בדיקת עיניים באופן קבוע אצל רופא עיניים ו/או האופטומטריסט וכן לטפל בעיניים ובעדשות המגע בהתאם להנחיותיהם.
  • שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד המוכר ו/או מי מטעמו מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המכירה על פי התקנון.
  • מובהר ומוסכם בזאת כתנאי בסיס לרכישה באתר הרוכש מרכיב משקפיים ו/או עדשות מגע ובידו מרשם עדכני למשקפיים ו/או לעדשות מגע הנרכשות באתר וכי הוא התנסה בעבר עם עדשות (משקפיים/מגע) מסוג זה.
  • בכל מקרה של רגישות, גירוי ראייה לא חדה או אי-נוחות כלשהי, יש להסיר מיד את עדשות המגע ולהפסיק את השימוש בהן עד להתייעצות עם רופא עיניים ו/או האופטומטריסט.

 

שירות לקוחות:

לאתר חנות פיזית ברחוב ז'בוטינסקי 131 פינת רש"י 2 ברמת גן, לקוחות האתר מוזמנים להעזר בשירותי החנות לקבלת מענה לשאלות או לפתרון בעיות.

 כמו כן ניתן לפנות אלינו בוואטסאפ, בטלפון 03-6129058 או במייל: Tooshtoos131@gmail.com

רכישה באתר:

הרכישה באתר מותרת למשתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו אמצעי תשלום בתוקף של אחת החברות המותרות באתר, או של משתמש שגילו נמוך מ 18 שנים ויידע את הוריו ו/או את הממונים החוקיים עליו בדבר ביצוע פעילות מכל סוג שהוא באתר. רכישה באתר תתבצע באמצעות האמצעים המאושרים באתר.

העסקה תתבצע רק לאחר אישורה. מחיר המוצרים באתר כולל את המע"מ.

בעת ביצוע הזמנה באתר (טלפונית או בהזמנה ישירה), ולאחר קבלת אישור רכישה במייל, חובה על הלקוח/ה לוודא כי נתוני ההזמנה מדויקים ומלאים.

במקרה של אי-התאמה יש להודיע על כך באופן מידי לנציג האתר בטלפון 03-6029058 או במייל

.Tooshtoosh131@gmail.com

למען הסר ספק, היה והמזמין הזמין באתר, אך טעה בדגם ו/או בנתוני המוצר שהוזמן וכתוצאה מכך נדרשת החלפת המוצר, תהיה הנהלת האתר רשאית לדרוש הפרש תשלום באם קיים בין המוצר הנדרש לבין המוצר הנרכש.

עלות החזרת המשלוח השגוי ועלות המשלוח החליפי תחול על חשבון המזמין.

החלפות מוצרים שהוזמנו תתאפשר רק במידה ולא נעשה במוצר כל שימוש לרבות פתיחת האריזה, או פגיעה באריזה או בתכולתה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה.

המוצרים באתר:

המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם מוצרים מקוריים בלבד.

תנאי מוקדם לביצוע רכישה באתר הוא כי המוצר מצוי במלאי ספק העדשות.

היה והמוצר אינו מצוי במלאי ספק העדשות, על אף הופעתו באתר – לא תהיה הנהלת האתר מחויבת במכירתו ו/או אספקתו ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

בכל מקרה של חוסר במלאי או הזמנת חו"ל יעודכן הרוכש בכך ע"י נציג האתר במייל בואטצאפ או בשיחה טלפונית.

 

המחירים באתר:

המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין.

מעת לעת יבוצעו עדכוני מחיר באתר בלא צורך בהודעה מוקדמת.

היה ונפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתום-לב בהקלדה של מחיר למוצר מסיום, לא יחייב הדבר את הנהלת האתר ויתאפשר ללקוח ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.

המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה.
ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בחנות הפיזית ברחוב ז'בוטינסקי 131 פינת רש"י 2 ברמת גן.

 

השימוש בעדשות מגע:

  • מובהר ומוסכם בזאת כתנאי בסיס לרכישה באתר הרוכש מרכיב משקפיים ו/או עדשות מגע ובידו מרשם עדכני למשקפיים ו/או לעדשות מגע הנרכשות באתר וכי הוא התנסה בעבר עם עדשות משקפיים/מגע מסוג זה.
  • בכל מקרה של רגישות, גירוי ראייה לא חדה או אי- נוחות כלשהי, יש להסיר מיד את המשקפיים או העדשות ולהפסיק את השימוש בהן עד להתייעצות עם רופא העיניים ו/או האופטומטריסט.

עדשות מגע הינם מוצר רפואי ולכן יש להשתמש בהם בהתאם להוראות היצרן כפי שמופיעות בעלון הנמצא בתוך אריזת המוצר וכן בהתאם להנחיות רופא העיניים ו/או האופטומטריסט שאצלו נבדקתם ואשר רשם את המרשם לעדשות.

האתר אינו אחראי לנזק שיגרם לצרכן או למוצר עקב שימוש לא נכון במוצר שלא ע"פ הנחיות היצרן.

משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם

בדבר הוראות תנאי השימוש וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.
על ההורים ו/או הממונים חלה האחריות לפקח על פעילות ילדיהם המשתמשים באתר, ובין היתר- להסביר למשתמש על תנאי השימוש והצורך בהקפדה עליהם וההשלכות הנלוות לתנאים אלו.

כל פעילות אשר תבוצע על ידי המשתמשים במסגרת האתר מהווה הסכמה של המשתמשים ו/או הוריהם ו/או הממונים עליהם לאמור בתנאי השימוש.

מועדי אספקה ומשלוח:

במידה ואספקת המוצר לא תתאפשר רשאית הנהלת האתר לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו

הנהלת האתר תספק את הסחורה ללקוח תוך 7 ימי עסקים אלא אם נמסרה ללקוח הודעה אחרת.

"ימי עסקים": ימי א' עד ה' לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. 

הזמנות חו"ל עד 45 ימי עסקים או כפי שיצויין ע"י נציג האתר.

הנהלת האתר אינה אחראית לאיחורים באספקת המוצר הנובעים מסיבות שאינן בשליטתה.

רכישות בסכום שאינו עולה על 299 ₪ יסופקו באיסוף עצמי או בתוספת הנדרשת עבור משלוח בדואר או שליח עד הבית. 

בגין רכישה מעל סכום של  299 ₪  המשלוח חינם.                                                          

איסוף עצמי של המוצר מהחנות הפיזית אופטיקה טושטוש ז'בוטינסקי 131 פינת רש"י 2 רמת גן – יהיה ללא חיוב ותתאפשר בימים א-ה בשעות 9:00 עד 18:00 יום ו 9:00 עד 13:00.

במקרים בהם יסופק המוצר בשתי פעימות עקב חוסר במלאי היבואן, תנהג הנהלת האתר כקדלקמן:

אם בחר המזמין בקבלת המשלוח ב"דואר רשום" ישלם המזמין עבור משלוח אחד בלבד ובמשלוח השני יהיה פטור מתשלום.
אם בחר המזמין בקבלת המשלוח באמצעות שליח ישלם המזמין עבור משלוח אחד בלבד ובמשלוח השני ישלח בדואר ללא חיוב.

לאחר אישור ביצוע ההזמנה תספק הנהלת האתר את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה.

לפני ביצוע המשלוח ללקוח תישלח הודעת SMS.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי הנהלת האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן:
אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים. עלות המשלוח המעודכנת תפורסם באתר החברה.
החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה, בהתאם לחלון הזמן שנבחר על ידי הלקוח בעת הרכישה. 
לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה, ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
הנהלת החברה ו/או חברת השילוח רשאית לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית.

החלפה והחזרה של מוצרים:

עדשות מגע:

החלפת מוצר תתאפשר רק למוצר שאריזתו שלמה ומקורית, לא נפתחה ולא נעשה בו כל שימוש.

במקרה של עדשות ייצור שיוצרו במיוחד עבור הלקוח לפי פרמטרים שנמסרו ע"י הלקוח לא תתאפשר החלפה/החזרה.

כאמור, מתוך הנחת יסוד שברשות המזמין מרשם עדכני לעדשות והמזמין מנוסה בהרכבת עדשות מגע מהסוג שנרכש, לא יתקבלו חזרה מוצרים עקב אי התאמה או אי שביעות רצון כלשהו.

זיכוי לעדשות שנרכשו במבצע יזוכו על פי מחיר האריזה הבודדת בלבד. אריזה שתקבלה חינם אצל הלקוח/ה לא תזוכה מאחר והנהלת האתר מחזירה את ההטבה שניתנה ליצרן/היבואן.

עדשות ומסגרות משקפיים:

משהו במשקפיים לא מתאים??? מוזמנים להחזיר בהתאם להנחיות ביטול עסקה ונזכה אתכם בהחזר מלא (למעט עלות המשלוח).

משקפיים עם עדשות ייצור או עדשות שהוזמנו מחו"ל , לא ניתן יהיה להחזיר ולא לקבל בעבורם החזר כספי.

ביטול עסקה:

החזרת מוצר תתבצע בהתאם לנדרש בחוק עד 14 יום מיום קבלת המוצר .

המוצר יוחזר בצרוף חשבונית שהוא תקין שלם ובאריזה מקורית אשר לא נפתחה לא נפגמה ולא נעשה בה שימוש.

ביטול עסקה ניתן לבצע באחת מן הדרכים הבאות:

טלפון – 03-6029058

Tooshtoosh131@gmail.comמייל-    

בחנות- אופטיקה טושטוש, ז'בוטינסקי 131 פינת רש"י 2 רמת גן.
בהודעת ביטול יש לציין את השם המלא. הסכום ששולם יוחזר באמצעות אותו האופן בו בוצע התשלום. ברכישת מוצר בכרטיס אשראי יבוצע הזיכוי בכרטיס האשראי עמו בוצעה הרכישה ובאותו אופן (מספר תשלומים) בו בוצע התשלום.

הסכום שיוחזר יהיה המחיר ששולם בניכוי דמי המשלוח.

האחריות ותשלום עבור הגעת המוצר המוחזר בשלמותו לחברה – תחול על הלקוח.

פרטיות:

הנהלת האתר מתחייבת שלא יעשה כל שימוש במידע הנמסר בעת הרכישה ללא אישור הלקוח אלא אם נדרש ע"פ דין.

האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך במקרים שאינם בשליטתו ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

הגלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי האתר רשאי להשתמש במידע

מפעם לפעם לצורך אסוף נתונים בכלים אוטומטיים או סטטיסטים על מנת לזהות דפוסי רכישה, חיפוש, העדפות גלישה וכיוצא בזה וזאת במטרה למקסם את חווית הגלישה והרכישה באתר ולשפר את היכולת להציע עסקאות ומוצרים מתאימים לגולשים.

באופן המתואר בתקנון זה על כל פרקיו. כל המבצע פעולות באתר מאשר כי ידוע לו כי יתכן והאתר ישתף את פרטי הלקוח עם צדדים שלישיים כגון חברות דיוור, גוגל וכדו' לצורך מתן השירותים.

האתר עשוי מפעם לפעם לאסוף נתונים בכלים אוטומטיים או סטטיסטים על מנת לזהות דפוסי רכישה, חיפוש, העדפות גלישה וכיוצא בזה וזאת במטרה לאפשר לנו למקסם את חווית הגלישה והרכישה באתר ולשפר את היכולת להציע עסקאות ומוצרים מתאימים לגולשים.

הבטחת האתר הינה ברמה גבוהה ועומדת בדרישות האבטחה המחמירות של חברות כרטיסי האשראי.

גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי האתר רשאי להשתמש במידע באופן המתואר בתקנון זה על כל פרקיו.